Termeni si conditii – Plata prin card

S.C. Lorani Events SRL, cu sediul in Piatra Neamt, blv. Traian, nr. 15, bloc A3, etaj P, ap 49, inregistrata in Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/1145/2018, cod fiscal 40180580, cont bancar IBAN RO41BTRLRONCRT0476715701 deschis la banca BANCA TRANSILVANIA, reprezentată de RAMONA LOZOVANU, în calitate de administrator este PRESTATORUL produselor si serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact predarea vanzarea si livrarea de aranjamente florale, buchete de flori si cadouri pentru diferite evenimente sub brandul HiGift.

BENEFICIARUL este persoana fizică sau juridică care primește produsul oferit de prestator, în urma achitării contravalorii menționate în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele si serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

Obligațiile BENEFICIARULUI

⦁ Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ În cazul achitării prin card de credit, prețul este cel afisat pentru fiecare produs si serviciu in parte;

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor HI Gift sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Părțile declară că între ele nu a mai intervenit nici o alta întelegere și că prezentul contract este singurul intervenit între PRESTATOR și BENEFICIAR.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

Politica de retur/anulare

Florile oferite de higift.ro fac parte din categoria produselor exceptate de la dreptul de retragere, fiind susceptibile de a se deteriora.

Daca totusi produsul primit este deteriorat (flori ofilite, ambalaj rupt, produs nesolicitat) va rugam sa ne contactati pentru reclamatii la 0770 616 208 sau sa ne trimiteti un email la contact@higift.ro

In cazul returului la comenzile de flori si pentru produsele nesolicitate ( de exemplu comanda unui buchet de flori de pe site si primeste altul sau nu corespunde descrierii), clientul suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului in care furnizorul nu a informat clientul ca aceste costuri trebuie suportate de client.

In urma reclamatiei, suma restanta va fi returnata in termen de 14 zile de la confirmarea neconformitatii.

Toate reclamatiile referitoare la produsele higift.ro se vor rezolva in maxim 72 de ore de la primirea mesajului text/apelului la 0770 616 208 sau a emailului la adresa contact@higift.ro

Costurile de transport sunt calculate automat, in functie de locatia de livrare a clientului, pe raza orasului Piatra-Neamt. Livrarea se face de catre Higift cu operatori externi, cu o taxa perceputa de 5lei/km.

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

CLOSE
Add to cart